watch sexy videos at nza-vids!
[Army2] Cách win mgt bằng tazan - TRUYEN SEX,SEX ONLINE,PHIM SEX,XEM PHIM SEX,TRUYEN SEX ONLINE
WAP SEX
HOME BLOG CHAT
↓↓↓ Xuống dưới ↓↓↓
[Army2] Cách win mgt bằng tazan - Wap sex, Hack avatar, Code xtgem
☆ BLOG UPDATE

[Army2] Cách win mgt bằng tazan

[Tác giả: Huỳnh01]
Sau dây mình sẽ chỉ mọi người
win mgt.
Đầu tiên bạn dùng tazan .chọn
map 6.sau khi đã chọn
map.bạn hãy dùng item 1 tơ
nhện .2 item đạn trái phá và
bay. Khi vô chận đấu .bạn lừa
đối thủ ra giữa map .bạn dùng
item đạn trái phá .ném vô đối
thủ. Thì map sẽ bị phá . Đối thủ
xẽ bị cô lập.và ta ở dưới chỉ
việc pem.lếu đối thủ dùng pay
xuống thì ta dùng tơ nhên bán
vô người đối thủ.xẽ ngăn chạn
bém sc vs st.và ta pem
trường hợp 2 .
Mà chưa dùng item.
Vị trí ta ở trên . Đối thủ ở
dưới . Nếu đối thủ pém dc
ta .thì ta dùng tơ nhện pem lên
dầu ta .và sẽ ngăn chạn đc 2
phat .việc dùng item cũng là
kích pow.xong pow đối
thủ .thế là win.dây là những
trường hợp win mgt .(1 phan
la do cac pan. Tuy co ung
bien.win 70%) test .nhớ thank
nha

Back to posts
Đến Trang:
Gửi cho bạn bè:
Facebook Twitter
Link: [SMS]
HOMECHAT
Trang này: http://huynh01.net
/tien-ich/blog.html

Trang trước: