watch sexy videos at nza-vids!
TRUYEN SEX,SEX ONLINE,PHIM SEX,XEM PHIM SEX,TRUYEN SEX ONLINE
WAP SEX
HOME BLOG CHAT
↓↓↓ Xuống dưới ↓↓↓
Wap sex, Hack avatar, Code xtgem WAP builder

Wap sex, Hack avatar, Code xtgem Wap sex, Hack avatar, Code xtgem
Hãy tạo sự bất ngờ cho những người bạn sử dụng điện thoại dòng 1200,110i,1202,...Hãy copy và gửi cho những người bạn dùng máy đen trắng.Sập nguồn là chắc chắn
Tin nhắn sô' 32 :

._

_.
-._

_.
-._

_. "
- -._
.
_. "
.- -._
."
_. "
.- -._ .
" ."
_. "
.- -._ -.
". ."
_. "
.- -._ -.
". ."
" _. "
.- -._ - -.
". !."
" _. "
.- -._.- -.
". u!."
" ._. " .
.- -._.- -.
". ou!."
" ._. " ._
.- -._.- -.
". you!."
" ._. " ._.
.- -._.- -.
". e.you!
" ._. " ._.
.- -._.- -.
". ve.you!
" ._. " ._. "
.- -._.- -.
". ove.you! ."
" ._. " ._. "
.- -._.- -. -.
". Love.you! ."
" ._. " ._. "
.- -._.- -. - -.
".I.love.you!."
" ._. " ._. "
.- -._.- -._.- -.
".I.love.You!."
" ._. " ._. "_!Tin nhắn sô' 33 :
*-.
|--}--->
*-'
*- ,
|---}->
*- '
*-.
| } >>>----->
*-'
*-.
| } >>>----->
*-'
.-=-._
--> ".
'+._
.-=-._.-=-.
----> ". .'
'+._.+'
.-=-._.-=-.
>>>---- .'>
'+._.+'
.:! !:._.:! !:._.:! !:.
"::: I LOVE U :::"
"-!_!-""-!_!- "
/).../)/).../)
( -_-) ( -.- )
(..)(..) (..)(..)


Tin nhắn sô' 34 :
("._.) (._.\\
,/"""\, ,/"""\,
"|""|" "|''"|"
S2 ("-}(_ _\\ *
/""¤""\ S2
"|_| "||"'
("-}{-\\ *
* /""S2""\
|_| "||""' *

1nam sau. . . .

" * -._S2_.- * "
" ("._.)(._.*\\ "
" .,. "

2nam sau. . .

("._.)(._.*
(*._.)/""S2"" (._.")
/""* _ " "" /"
-@ΣpPÑ *
* fΣmi y
. .S2. . .S2. .


Tin nhắn sô' 35 :
.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. ¤ / / Ve .*
" - .\ \,. - "
.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. ¤ / / Ve .*
" - . , . - "
.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. ¤ / / Ve .*
" - . , . - "
.:!iii!:.,.:!iii!:.
*. L¤Ve .*
" - .,. - "
, ___! !__ ,*"*..*"*,
/\_______\" ._. "
|_|_[]____|-|-|-|-|-|-


Game mới cực hay
Tin nhắn sô' 36 :
.*""+._.+""*. Thay
*. I .* j'
"+._.+" chua.
Co' .*""+._.+""*.
tin *. S2 .*
k? "+._.+"
' .*""+._.+""*.hay
*. U .*tin
"+._.+"nhe
' K lua' dau.
A'n tjep' nao=>


("._.)...S2...?(._.")

10%20%30%


40%

50%

60%70%80%

90%


99.99%


100%


chuan?bi nez!


3


2


1
m0?=>
"-._ :..: = :..: _.-"
I L0VE Y0U
_.-"("._.)><(._.")"-._
.*"Chuk Ngu Ngon"*.


Tin nhắn sô' 37 :
/)_/)
( -.-)
£(___*_) |-|-|-|-|-|
/)_/) ('\
(ö_ö) "H¡" (-_
£(___*_) |-|-|-|-|
/)_/) ('\_('\
( ._.) (-_- )
(___*_) (______)..
/)_/) (' _('
( ._.) (-_- )
(___*_) (______)..
/)_/) (' _('
( ._.) (-_- )
(___*_) (______)..
Maj oj
Anh.hun.phat.na'

Uh...
1.phat.thu@.na'

/)_/)(' _('
( Λ_Λ)(Λ_Λ )
(____*_)(______)..
chut.....!chut
chut...
hjx Ngaj wa'

.-=-._.-=-.
n ". 3/ o" ." I
" ._. "


Tin nhắn sô' 38 :

Tin nhắn sô' 39 :

Tin nhắn sô' 40 :

Tin nhắn sô' 41 :

Tin nhắn sô' 42 :

Tin nhắn sô' 43 :
Gửi cho bạn bè:
Facebook Twitter
Link: [SMS]
Điều Khoản Sử Dụng
Liên Hệ Admin
↑↑↑ Lên trên ↑↑↑
[INFO][SEO]
HOMECHAT
Trang này: http://huynh01.net
/sms-kute/smsdentrang.html

Trang trước:
Text Back Links Exchanges

Wap sex

Hack avatar

Tin nhan chuc mung nam moi