watch sexy videos at nza-vids!
TRUYEN SEX,SEX ONLINE,PHIM SEX,XEM PHIM SEX,TRUYEN SEX ONLINE
WAP SEX
HOME BLOG CHAT
↓↓↓ Xuống dưới ↓↓↓
Wap sex, Hack avatar, Code xtgem
Công cụ cần thiết:
MJDecomplier.jar(dùng dịch ngược file .class ra văn bản)
Bytecode editor.jar(sửa .class)
-Đầu tiên giải nén class của
game ra 1 thư mục. Ở đây mình
làm với mobi army 1.5.4
-Dùng Bytecode editor vào
trongthư mục chứa chứaclass >
tùy chọn > search. Tìm với từ
khóa sleep (viết đúng như copy,
phân biệt chữ hoa và thường)
-Nó sẽ hiện ra 1 danh sách file
class chứa từ khoá này. Ghi nhớ
tên mấy file này. Ở army là các
file at, bj, bl, q và file dt trog thư
mục coreLG
-Dùng MJDecomplier tìm đến
mấy file vừa nhớ, ấn vào để tiến
hành dịch ngược. Làm từng file
một thôi ko loạn @@
-Dịch xong nó sẻ hiện thị câu
lệnh dưới dạng văn bản. Tìm
trong đó dòng Thread.sleep(x);.
Ở đây x là giá trị mà ta cần sửa.
Ghi nhớ số x này
-Lại trở về Bytecode editor. Ấn
vào file đang cần sửa, vào
searchvới từ khoá là số x nêu
trên. Ấn vào method chứa kết
quả, tìm đến dòng có giá trị x và
sửa theo ý muốn. Muốn nhanh
thì giảm, chậm thì tăng, sửa về 0
để max speed. Xong save lại
-Làm lần lượt với các file còn lại.
Chức năng mỗi file là gì ta ko
biết nên phải mò, được thì
đượcko được phải làm lại :hack:.
Ở army thì mình tìm ra file
dt.class trong thư mục coreLG
chứa lệnh sleep cần thiết
-Xong hết rồi thì nén trở lại như
cũ.
Gửi cho bạn bè:
Facebook Twitter
Link: [SMS]
Điều Khoản Sử Dụng
Liên Hệ Admin
↑↑↑ Lên trên ↑↑↑
[INFO][SEO]
HOMECHAT
Trang này: http://huynh01.net
/crackgame/9.html

Trang trước:
Text Back Links Exchanges

Wap sex

Hack avatar

Tin nhan chuc mung nam moi